Mesteren i visdommens hus

300,00
( 240,00 )

Mesteren i Visdommens Hus

Sus Krassel: "Mesteren i Visdommens hus" 

Sankt Marie Madeleine kirken i landsbyen Rennes-le-Château og området omkring den, har gennem de sidste 50 år været genstand for megen omtale.
Især myten omkring præsten Saunière og hans virke og ombygning af kirken.

Særligt interesserede i mysterierne fra Rennes-le-Château i Languedoc er den centrale læserkeds. Interesserede i andre af bogens emner er også potentielle læsere.

Forfatteren og hendes mand, der har taget bogens fotos, har boet nær Rennes-le-Château i mange år og laver rejser dertil. De har forsket i de utallige mysterier om præsten og skatten i kirken. Myterne herfra har været emne i adskillige romaner og fagbøger. Bogen bringer ikke svar på gåderne, men organiserer oplysningerne i 3 næsten lige store dele, så interesserede selv kan studere videre. Del 1 er en meget detaljeret guide til symboler og indretning af kirken og præstegården. Del 2 er en gennemgang af (især Syd-) Frankrigs religiøse og politiske historie fra Jesu fødsel til 1900-tallet, mens sidste del er om frimureriets historie. Hvert afsnit viser et stort forarbejde med mange kilder, men uden speciel interesse er det svært at finde en rød tråd i bogen og holde sammen på de mange detaljer om den åndelige eller økonomiske skat på stedet og de historiske baggrunde for den.

En vidende og engageret gennemgang af forskellige vinkler på myterne om en hemmelig åndelig/økonomisk skat i den sydfranske landsbykirke. Det kræver dog en særlig interesse at skabe sammenhæng i de mange detaljer.

Sus Krassels bog har et bredere sigte, men blandt danske bøger, der i mere struktureret og koncentreret form behandler mysteriet om Rennes-le-Château, er Jean-Luc Robin: Saunières hemmelighed og Lincoln Nøgle til det hellige mønster.

En vidende og engageret gennemgang af forskellige vinkler på myterne om en hemmelig åndelig/økonomisk skat i den sydfranske landsbykirke. Det kræver dog en særlig interesse at skabe sammenhæng i de mange detaljer.

Sus Krassel tolker utroligt formidlende. Der er "ingen" tilfældigheder i tilstedeværelsen af symbolerne i kirken og i omgivelserne.

Sankt Marie Madeleine kirken i landsbyen Rennes-le-Château og området omkring den, har gennem de sidste 50 år været genstand for megen omtale.
Især myten omkring præsten Saunière og hans virke og ombygning af kirken.

Uddrag af indholdsfortegnelsen:
Guide: Kirkens historie og symbolske indretning
* Kirke, tempel eller?
* Symbol leksion
* Historien - tidlige tider 
* Kelterne, romerne.
* Marie Magdalene og de første århundrede med kristne religioner.
* Gnoticismen.
* Fra år 300- til i dag.
* Visigoterne, Merovingerne og karolingerne.
* Ridderordener, Johannitterordenen, Tempelridderne og korstog.
* Katharerne og deres forfølgelse og udryddelse bl.a. ved borgen Montésegur.

"Mesteren i Visdommens hus" er udgivet af Sus Krassel og Kaj Lilliendal som bor i Les Bains og har deres forlag, www.blanche-negre.com

Udover arbejdet med udgivelsen af bogen arrangerer de kurser og foredrag samt udlejning af lejligheder for interesserede i emnet og for området. 

Inspiration